Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật [Vẽ kỹ thuật]

Bản vẽ kỹ thuật là "ngôn ngữ" của kỹ thuật, là công cụ cần thiết để diễn đạt và trao đối tư duy kỹ thuật, là “văn kiện” quan trọng trong hoạt động sàn xuất của các lĩnh vực khoa học và cụng nghệ. Bản vẽ kỹ thuật được thiết lập dựa trên cơ sở các...

Vật liệu từ cứng: Khái niệm, Phân loại và Ứng dụng

1. Khái niệm Vật liệu từ cứng Độ từ thẩm của vật liệu từ cứng thấp hơn vật liệu từ mềm; và lực kháng từ càng cao thì độ thẩm càng nhỏ. Công dụng chủ yếu của vật liệu từ cứng được dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu mạch từ trong các dụng cụ đo,...

Vật liệu điện là gì? Khái niệm và phân loại vật liệu điện

Vật liệu điện đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ các thành phần điện tử trong các thiết bị điện tử, đến hệ thống điện trong công nghiệp và xây dựng, và cả trong các lĩnh vực tiên tiến như năng lượng mặt trời và y tế....