Biến đổi giữa điện trở sao và điện trở tam giác

Biến đổi giữa điện trở sao và điện trở tam giác

1. Biến đổi điện trở sao (Y) thành tam giác (Δ)

Giả thiết có 3 điện trở R1, R2, R3, nối với nhau theo hình sao (Y). Biến đổi các điện trở đấu sao trên thành các điện trở đấu với nhau theo hình tam giác theo các công thức sau:

Mạch biến đổi điện trở sao thành tam giác
Mạch biến đổi điện trở sao thành tam giác

Khi hình sao đối xứng: R1 = R2 = R3 = R ta có: R12 = R23 = R31

2. Biến đổi điện trở tam giác (D) thành sao (Δ)

Mạch biến đổi tam giác thành sao
Mạch biến đổi tam giác thành sao

Giả thiết có 3 điện trở R12, R23, R31, nối với nhau theo hình tam giác (Δ). Biến đổi các điện trở đấu tam giác trên thành các điện trở đấu với nhau theo hình sao theo các công thức sau:

Khi tam giác đối xứng: R12 = R23 = R31 = R Thì: R1 = R2 = R3 = R/3.

* Ví dụ:

Tính dòng điện I chạy qua nguồn của mạch hình cầu (hình vẽ). Biết R1 = 12 Ω , R2 = R3 =6 Ω , R4 =21 Ω , R0 =18 Ω , Rn = 2 Ω , E= 240V.

Giải:

Điện trở tương đương ROD của đoạn mạch OD gồm 2 nhánh song song.

Điện trở tương đương toàn mạch:

R = Rn + RA +ROD = 2+2+8 =12 Ω

Dòng điện chạy qua nguồn I = E/Rtd = 240/12 = 20A

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *