Các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện

Các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện

Các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện:

 • TCVN 5556-1991: Thiết bị hạ áp – Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật.
 • TCVN 4756-89: Quy phạm nối đất và nối “không” các thiết bị điện.
 • TCVN 4086 – 85 : An toàn điện trong xây dựng
 • TCVN 3146 – 86 : Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 4726 – 89: Kỹ thuật an toàn máy cắt kim loại – Yêu cầu đối với trang thiết bị
 • TCVN 4163 – 85 : Máy điện cầm tay – Yêu cầu an toàn
 • TCVN 5180 – 90 : Pa lăng điện – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 3718 – 82 : Trường điện từ tần số Radio – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 2572 – 78 : Biển báo an toàn về điện
 • TCVN 3259 – 1992 (soát xét lần 1) : Máy biến áp và cuộn kháng điện lực – Yêu cầu an toàn
 • TCVN 3145 – 79 : Khi cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1.000 V – Yêu cầu an toàn.
 • TCVN 2295 – 78 : Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ – Yêu cầu an toàn
 • TCVN 4115 – 85 : Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 000V – Yêu cầu kỹ thuật chung
 • TCVN 3623 – 81 : Khi cụ điện chuyển mạch điện áp đến 000V – Yêu cầu kỹ thuật chung
 • TCVN 5334 – 1991: Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu – Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt.
 • TCVN 3620 – 1992 ( soát xét lần 1) : Máy điện quay – Yêu cầu an toàn 8/29
 • TCVN 5587 – 1991: Sào cách điện
 • TCVN 5588 – 1991: Ủng cách điện
 • TCVN 5589 – 1991: Thảm cách điện
 • TCVN 5586 – 1991: Găng cách điện

+ Điện áp cho phép: Trị số dòng điện qua người là yếu tố quan trọng nhất gây ra tai nạn chết người nhưng dự đoán trị số dòng điện qua người trong nhiều trường hợp không thể làm được bởi vì ta biết rằng trị số đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khó xác định được. Vì vậy, xác định giới hạn an toàn cho người không đưa ra khái niệm “dòng điện an toàn”, mà theo khái niệm “điện áp cho phép”. Dùng “điện áp cho phép” rất thuận lợi vì với mỗi mạng điện thường có một điện áp tương đối ổn định đã biết. Cũng cần nhấn mạnh rằng “điện áp cho phép” ở đây cũng có tính chất tương đối, đừng nghĩ rằng “điện áp cho phép” là an toàn tuyệt đối với người vì thực tế đã xảy ra nhiều tai nạn điện nghiêm trọng ở các cấp điện áp rất thấp.

Tuỳ theo mỗi bước mà điện áp cho phép qui định khác nhau : Ba Lan, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc điện áp cho phép là 50V; Hà Lan, Thụy Điển điện áp cho phép là 24V; Ở Pháp qui định là 24V; Ở Liên Xô tùy theo môi trường làm việc mà trị số điện áp cho phép có thể là : 12V, 36V, 65 V. Việt Nam quy định điện áp an toàn là 42V (đối với điện xoay chiều) trong điều kiện bình thường (nhiệt độ, độ ẩm…); trong điều kiện khắc nghiệt như độ ẩm cao, nhiệt độ cao hoặc quá lạnh (như lò nung, lò đốt, xưởng sản xuất đồ đông lạnh), môi trường có nhiều bột kim loại (như xưởng cắt gọt kim loại…), áp suất cao… thì điện áp an toàn quy định 12V.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *