An toàn lao động

Ảnh hưởng của dòng điện với cơ thể con người

Khi tiếp xúc với mạng điện sẽ có dòng điện chạy qua cơ thể con người và người sẽ chịu tác động của dòng điện. 1. Các loại tác động của dòng điện lên cơ thể người. Có thể chia tác động của dòng điện đối với cơ thể con người ra làm hai loại: 1.1. Tác động...

Các biện pháp thông gió công nghiệp

Môi trường không khí có tính chất quyết định đối với việc tạo ra cảm giác dễ chịu, không bị ngột ngạt không bị nóng bức hay quá lạnh. Môi trường làm việc luôn bị ô nhiểm bởi các hơi ẩm, bụi bẩn, các chất khí do hô hấp thải ra và bài tiết của con...

Các biện pháp phòng chống bụi trong sản xuất

1. Định nghĩa và Phân loại bụi. a. Định nghĩa. Bụi là tập hợp nhiều hạt có kích thước lớn, nhỏ khác nhau tồn tại lâu trong không khí dưới dạng bụi bay, bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha gồm hơi, khói, mù; khi những hạt bụi nằm lơ lững trong không khí gọi...

Các biện pháp phòng chống nhiễm độc hóa chất trong sản xuất

1. Đặc tính chung của hoá chất độc. Chất độc công nghiệp là những chất dùng trong sản xuất, khi xâm nhập vào cơ thể dù chỉ một lượng nhỏ cũng gây nên tình trạng bệnh lý. Bệnh do chất độc gây ra trong sản xuất gọi là nhiễm độc nghề nghiệp. Khi độc tính chất...