Kỹ thuật điện

Những hư hỏng thường gặp và cách chọn vật liệu dẫn điện

Những hư hỏng thường gặp và cách chọn vật liệu dẫn điện 1. Những hư hỏng thường gặp của vật liệu dẫn điện Các loại vật liệu dẫn điện được sử dụng để chế tạo các bộ phận dẫn điện của máy điện, thiết bị điện và khí cụ điện đa phần là những kim loại và...

Vật liệu dẫn điện là gì? Tính chất và các loại vật liệu dẫn điện

Vật liệu dẫn điện là gì? Đặc điểm, Tính chất và các loại vật liệu dẫn điện 1. Khái niệm về vật liệu dẫn điện Vật liệu dẫn điện là vật chất mà ở trạng thái bình thường có các điện tích tự do. Nếu đặt chúng vào trong một điện trường, các điện tích sẽ chuyển...

Vật liệu cách điện là gì? Phân loại và tính chất của vật liệu cách điện

1. Khái niệm vật liệu cách điện Vật liệu cách điện (còn gọi là chất điện môi) là vật chất mà trong điều kiện bình thường không có điện tử tự do nên vật liệu không dẫn điện, điện dẫn γ của chúng bằng không hoặc nhỏ không đáng kể. Vật liệu cách điện có vai trò...

Dòng điện xoay chiều hình Sin

Dòng điện xoay chiều hình Sin là gì? Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều; Các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều hình sin; Biểu diễn đại lượng hình sin bằng đồ thị vecto. 1. Dòng điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và giá trị...

Các phương pháp giải mạch điện 1 chiều

Các phương pháp giai mạch điện 1 chiều. 1. Phương pháp biến đổi điện trở Phương pháp biến đổi điện trở chủ yếu để giải mạch điện có một nguồn. Nội dung cơ bản là các phép biến đổi tương đương, đưa mạch điện phân nhánh về mạch điện không phân nhánh và do đó có thể...

Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch điện 1 chiều

Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch điện 1 chiều. 1. Định luật Ôm 1. Định luật ôm cho đoạn mạch Dòng điện trong 1 đoạn mạch tỷ lệ thuận với điện áp 2 đầu đoạn mạch và tỷ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch. * Công thức: I = U/R => U =...

Nguồn áp ghép nối tiếp và Nguồn dòng ghép song song

1. Nguồn áp ghép nối tiếp Trong nhiều trường hợp, sức điện động và dòng điện của một phần tử không thoả mãn yêu cầu sử dụng mà phải đấu nhiều nguồn điện với nhau thành bộ nguồn. Các bộ nguồn có thể đấu nối tiếp hoặc song song với nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu...

Biến đổi giữa điện trở sao và điện trở tam giác

1. Biến đổi điện trở sao (Y) thành tam giác (Δ) Giả thiết có 3 điện trở R1, R2, R3, nối với nhau theo hình sao (Y). Biến đổi các điện trở đấu sao trên thành các điện trở đấu với nhau theo hình tam giác theo các công thức sau: Mạch biến đổi điện trở sao...

Điện trở ghép nối tiếp và song song

1. Điện trở ghép nối tiếp. Ghép nối tiếp các điện trở là cách ghép sao cho chỉ có 1 dây điện duy nhất chạy qua tất cả các điện trở (mạch điện không phân nhánh) Điện trở tương đương của các điện trở R1, R2, R3… mắc nối tiếp là: Rtđ = R1+ R2 + R3 Nếu có...