Kỹ thuật điện

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho tòa nhà và chung cư

Ngày nay việc chiếu sáng tạo ra sự tráng lệ về đêm của các đô thị,các khu chung cư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho các tòa nhà và khu chung cư là một việc hết sức cần thiết. Trong bài này...

Lắp đặt và đấu nối đường dây các tủ bảng điện cho tòa nhà và chung cư

Mục tiêu: Lắp đặt được các tủ bảng điện phân phối, tủ điện căn hộ. Đấu nối được các đường dây vào tủ điện đảm bảo chắc chắn và an toàn trong khi vận hành. (Lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư) 1. Lắp đặt các tủ bảng điện. 1.1. Lắp đặt...

Lắp đặt đường cáp ngầm trong hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp và lắp đặt được các đường cáp ngầm theo các bản vẽ cho trước (lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư). 1. Các phương pháp đặt đường cáp ngầm. Khi lắp đặt đường cáp ngầm ta có thể đặt cáp trong các hầm cáp (đặt...

Bảo quản và vận chuyển các tang lô cáp trong việc lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư

Mục tiêu: Đọc được hồ sơ thiết kế, biết cách bảo quản và vận chuyển các tang lô cáp (trong công việc lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư). 1. Hồ sơ thiết kế. Các đường dây được xây dựng theo thiết kế. Hồ sơ thiết kế bao gồm: Bản vẽ mặt...

Các loại sơ đồ cho việc tiến hành lắp đặt hệ thống điện dân dụng

Mục tiêu: Phân biệt được các loại sơ đồ cho việc tiến hành lắp đặt hệ thống điện dân dụng. Trong ngành điện, để thể hiện một mạch điện cụ thể nào đó có thể dung các dạng sơ đồ khác nhau. Mỗi dạng sơ đồ sẽ có một số tính năng, yêu cầu cũng như...

Nội dung tổ chức công việc lắp đặt điện

Mục tiêu: Trình bày được nội dung tổ chức công việc lắp đặt điện. 1. Tổ chức công việc lắp đặt điện. Nội dung tổ chức công việc lắp đặt điện bao gồm các công việc sau: - Kiểm tra và thống kê chính sác các hạng mục công việc cần làm theo thiết kế và bản vẽ...