Khái niệm Nhánh, Nút, Vòng trong mạch điện

Khái niệm Nhánh, Nút, Vòng trong mạch điện

Thế nào là nhánh, nút, vòng?

1. Nhánh là gì?

* Nhánh là một nhánh trong mạch điện mà trên đó nó có thể có các phần tử của mạch điện như: nguồn sức điện động E, điện trở và có dòng điện chạy qua nhánh là bằng nhau trên tất cả các phần tử của nhánh, dòng điện và điện áp trên nhánh được xác định theo định luật Ôm.

Ví dụ: Nhánh AB, trên nhánh có sức điện động E, điện trở R, dòng điện chạy trên nhánh AB là I, điện áp đặt lên nhánh AB là UAB.

2. Nút là gì?

Nút là một điểm trong mạch điện mà tại đó gồm có ít nhất ba nhánh giao nhau, dòng điện đi vào nút có thể là đến nút hoặc ra khỏi nút.

Trên hình trên, dòng điện I1 đi ra khỏi nút A, dòng điện I2, I3 là những dòng điện đi vào nút.

3. Vòng là gì?

Vòng là mạch khép kín trong mạch điện, một mạch vòng bao gồm có các nhánh nối lại với nhau tạo thành một mạch vòng, chiều kí hiệu của vòng mạch điện ta chọn tùy ý.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *