Những chỉ tiêu cơ bản của chất lượng điện năng

Những chỉ tiêu cơ bản của chất lượng điện năng

Để đánh giá chất lượng điện năng cung cấp cho các hộ tiêu thụ ta dựa vào ba chỉ tiêu cơ bản sau đây: Điện áp, tần số và tính liên tục cung cấp điện.

1. Điện áp.

Điện áp đặt lên đầu cực thiết bị điện so với điện áp định mức của thiết bị điện không được vượt quá giới hạn cho phép. Độ lệch điện áp cho phép so với điện áp định mức được quy định như sau:

  • Đối với mạng cung cấp cho các thiết bị động lực: [ΔU%] = ± 5.
  • Đối với mạng cung cấp cho các thiết bị chiếu sáng: [ΔU%] = (-2,5 ¸ 5).

Trong trường hợp khởi động động cơ hoặc mạng đang ở trong tình trạng sự cố thì độ lệch điện áp cho phép có thể tới (- 10 ± – 20%)Udm.

Điện áp là một chỉ tiêu rất quan trọng, nếu điện áp tăng lên thì tuổi thọ của các thiết bị điện sẽ giảm đi rất nhiều (nếu điện áp tăng 5% thì tuổi thọ của bóng đèn sẽ giảm đi một nửa). Nếu điện áp giảm thì quang thông của bóng đèn sẽ giảm đi rất nhiều (nếu điện áp giảm 5% thì quang thông của bóng đèn giảm đi 18%), động cơ quay chậm lại và nếu hạ thấp nữa thì có thể ngừng quay.

2. Tần số.

Độ lệch tần số cho phép được quy định bằng 0,5Hz. Để bảo đảm cho tần số của hệ thống điện được ổn định thì công suất tiêu thụ phải luôn luôn cân bằng với công suất của nguồn phát.

Pt.thụ = Png

Ở các xí nghiệp lớn, để ổn định tần số khi phụ tải tăng lên thường đặt thiết bị tự động đóng thêm máy phát điện dự trữ của xí nghiệp hoặc đặt thiết bị bảo vệ cắt bớt phụ tải theo tần số.

3. Tính liên tục cung cấp điện.

Tính liên tục cung cấp điện là một chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống cung cấp điện. Mức độ liên tục cung cấp điện được bảo đảm tuỳ theo tầm quan trọng và yêu cầu của hộ phụ tải. Các hộ tiêu thụ điện được chia làm 3 loại như sau:

Hộ loại I:

Hộ loại I gồm các thiết bị nếu ngừng cung cấp điện sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng con người, làm hư hỏng nặng thiết bị, rối loạn quá trình sản xuất của xí nghiệp, gây ra hàng loạt phế phẩm, ảnh hưởng lớn về chính trị và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc dân.

Ví dụ: Nhà máy luyện gang thép, hệ thống quạt gió để thông gió cho công nhân làm việc trong các hầm lò, những buổi mít tinh quan trọng…

Vì vậy, hộ loại I yêu cầu tính liên tục cung cấp điện rất cao, không cho phép ngừng cung cấp điện. Hộ loại I thường phải được cung cấp ít nhất từ hai nguồn độc lập hoặc có nguồn dự phòng, nhằm giảm thời gian mất điện xuống rất nhỏ. Thời gian mất điện đối với hộ loại I thường cho bằng thời gian tự động đóng nguồn dự phòng.

Hộ loại II:

Hộ loại II gồm các thiết bị nếu ngừng cung cấp điện sẽ gây ra nhiều phế phẩm, ngừng trệ sự vận chuyển trong xí nghiệp, có thể có hư hỏng thiết bị nhưng ở mức độ nhẹ hơn trường hợp trên, lãng phí lao động …

Như vậy đối với hộ loại II nếu ngừng cung cấp điện chỉ dẫn đến thiệt hại về kinh tế.

Tính liên tục cung cấp điện đối với hộ loại II có thấp hơn hộ loại I. Có thể cho phép mất điện trong một thời gian ngắn để thay thế các thiết bị hư hỏng.

Phương án cung cấp điện cho hộ loại II có thể lấy từ một nguồn hoặc hai nguồn, đường dây đơn hoặc đường dây kép, có nguồn dự phòng hoặc không có nguồn dự phòng. Phải dựa trên kết quả so sánh kinh tế giữa khoản tiền phải đầu tư thêm khi có đặt thiết bị dự phòng với khoản tiền thiệt hại khi sản xuất bị ngừng trệ do mất điện vì không có thiết bị dự phòng.

Hộ loại III

Hộ loại III gồm các thiết bị còn lại không nằm trong hai loại trên. Hộ loại III có yêu cầu liên tục cung cấp điện thấp hơn so với hai loại trên. Cho phép mất điện trong một thời gian để sửa chữa, thay thế các thiết bị khi cần thiết. Phương án cung cấp điện cho hộ loại III có thể dùng một nguồn, đường dây đơn (1 lộ).

Cần chú ý rằng việc phân chia các thiết bị điện thuộc hộ loại I, II hay III chỉ là tương đối. Phải kết hợp với tình hình cụ thể của xí nghiệp để phân chia cho hợp lý. Cùng một loại thiết bị, ở xí nghiệp này do có vai trò rất quan trọng nên được xếp vào hộ loại I, nhưng ở xí nghiệp khác thì lại có thể xếp vào hộ loại II …

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *