Lắp đặt hệ thống chống sét cho tòa nhà, căn hộ

Trình bày khái niệm về chống sét trong hệ thống điện dân dụng; Lắp đặt được hệ thống chống sét cho căn hộ; Có đầy đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm và tác phong công nghiệp. 1. Khái niệm chung về hệ thống chống sét. Hệ thống chống sét là hệ thống được lắp đặt ở...

Lắp đặt cáp cho hệ thống thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và bảo vệ

Với xu hướng hiện đại, việc các khu chung cư và tòa nhà được xây dựng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc một khối lượng người sống tập trung trong một tòa nhà sẽ dễ dẫn đến các sự cố không mong muốn. Để giải quyết vấn đề này, cần có một hệ thống quản...

Lắp đặt và đấu nối đường dây các tủ bảng điện cho tòa nhà và chung cư

Mục tiêu: Lắp đặt được các tủ bảng điện phân phối, tủ điện căn hộ. Đấu nối được các đường dây vào tủ điện đảm bảo chắc chắn và an toàn trong khi vận hành. (Lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư) 1. Lắp đặt các tủ bảng điện. 1.1. Lắp đặt...

Lắp đặt đường cáp ngầm trong hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp và lắp đặt được các đường cáp ngầm theo các bản vẽ cho trước (lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư). 1. Các phương pháp đặt đường cáp ngầm. Khi lắp đặt đường cáp ngầm ta có thể đặt cáp trong các hầm cáp (đặt...

Bảo quản và vận chuyển các tang lô cáp trong việc lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư

Mục tiêu: Đọc được hồ sơ thiết kế, biết cách bảo quản và vận chuyển các tang lô cáp (trong công việc lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư). 1. Hồ sơ thiết kế. Các đường dây được xây dựng theo thiết kế. Hồ sơ thiết kế bao gồm: Bản vẽ mặt...

Các loại sơ đồ cho việc tiến hành lắp đặt hệ thống điện dân dụng

Mục tiêu: Phân biệt được các loại sơ đồ cho việc tiến hành lắp đặt hệ thống điện dân dụng. Trong ngành điện, để thể hiện một mạch điện cụ thể nào đó có thể dung các dạng sơ đồ khác nhau. Mỗi dạng sơ đồ sẽ có một số tính năng, yêu cầu cũng như...

Nội dung tổ chức công việc lắp đặt điện

Mục tiêu: Trình bày được nội dung tổ chức công việc lắp đặt điện. 1. Tổ chức công việc lắp đặt điện. Nội dung tổ chức công việc lắp đặt điện bao gồm các công việc sau: - Kiểm tra và thống kê chính sác các hạng mục công việc cần làm theo thiết kế và bản vẽ...