Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí là gì?

Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí là gì?

1. Sơ đồ mặt bằng

Sơ đồ mặt bằng là sơ đồ biểu diễn kích thước của công trình (nhà xưởng, phòng ốc…) theo hướng nhìn từ trên xuống.

Ví dụ về sơ đồ mặt bằng và sơ đồ vị trí (hình 4) thể hiện mặt bằng của một căn hộ có 3 phòng: phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Nhìn vào sơ đồ này có thể biết được các kích thước của từng phòng, của cửa ra vào, cửa sổ cũng như kích thước tổng thể của căn hộ.

Hình 4. Sơ đồ mặt bằng của một căn hộ
Hình 4. Sơ đồ mặt bằng của một căn hộ

2. Sơ đồ vị trí

Dựa vào sơ đồ mặt bằng, người ta bố trí vị trí của các thiết bị có đầy đủ kích thước gọi là sơ đồ vị trí. Ký hiệu điện dùng trong sơ đồ vị trí là ký hiệu điện dùng trong sơ đồ mặt bằng.

Hình 5. Sơ đồ vị trí mạng điện đơn giản
Hình 5. Sơ đồ vị trí mạng điện đơn giản

Hình 5 là sơ đồ vị trí của mạng điện đơn giản gồm có 1 bảng điều khiển và 2 bóng đèn, chi tiết các phần tử của mạng điện như sau: 1/ Nguồn điện (đường dây dẫn đến có ghi số lượng dây); 2/ Bảng điều khiển; 3/ Đường dây liên lạc (dây dẫn điện); 4/ Thiết bị điện (bóng đèn);

Xem: Vẽ sơ đồ điện

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *