Tag - Lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư

Lắp đặt và đấu nối đường dây các tủ bảng điện cho tòa nhà và chung cư

Mục tiêu: Lắp đặt được các tủ bảng điện phân phối, tủ điện căn hộ. Đấu nối được các đường dây vào tủ điện đảm bảo chắc chắn và an toàn trong khi vận hành. (Lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư) 1. Lắp đặt các tủ bảng điện. 1.1. Lắp đặt...

Lắp đặt đường cáp ngầm trong hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp và lắp đặt được các đường cáp ngầm theo các bản vẽ cho trước (lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư). 1. Các phương pháp đặt đường cáp ngầm. Khi lắp đặt đường cáp ngầm ta có thể đặt cáp trong các hầm cáp (đặt...

Bảo quản và vận chuyển các tang lô cáp trong việc lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư

Mục tiêu: Đọc được hồ sơ thiết kế, biết cách bảo quản và vận chuyển các tang lô cáp (trong công việc lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho tòa nhà và chung cư). 1. Hồ sơ thiết kế. Các đường dây được xây dựng theo thiết kế. Hồ sơ thiết kế bao gồm: Bản vẽ mặt...