Tag - Mạch điện

Mạch điện và mô hình mạch điện

Mạch điện là gì? Các phần tử cơ bản của mạch điện và mô hình mạch điện. 1. Khái niệm Mạch điện Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối với nhau bằng các dây dẫn tạo thành những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy qua. Mạch điện gồm 3 phần tử...